Share

Cover of One Planet Cities: Sustaining Humanity within Planetary Limits, a new book by David Thorpe‘One Planet’ Cities: Sustaining Humanity within Planetary Limits

Sut i fodloni anghenion hanfodol poblogaeth gynyddol dynol ryw heb dorri system cefnogi bywyd y Ddaear sydd eisoes o dan gryn bwysau. Mae'r llyfr hwn yn cynnwys dulliau o fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a difodiant. Mae ei gyngor eisoes yn dylanwadu ar gyrff cyhoeddus yn ninasoedd y Deyrnas Unedig.

Cyhoeddwyd fis Mai 2019. Pris manwerthu llawn: £36.99. Prynwch am £32 + £3.25 p+p (y Deyrnas Unedig yn unig) gennym ni drwy PayPal:

Neu brynwch gan y cyhoeddwr.

Y pwnc

Rhagwelir bydd pedwar o bob pump person yn byw mewn ardaloedd trefol erbyn 2080, ac mae ‘One Planet’ Cities yn cynnig llwybr i gynaladwyedd gwirioneddol ar gyfer cenhedloedd, dinasoedd a chymdogaethau, gyda fframwaith pum cam.

Gan ddefnyddio cyfweliadau gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys y Rhwydwaith Ôl Troed Byd-eang, World Future Council, WWF, meiri a swyddogion, ac astudiaethau achos ar draws y blaned, gan gynnwys Ewrop, Gogledd a De America, Awstralia, Sweden, De Affrica, Tsieina ac India, mae David Thorpe yn archwilio pob agwedd ar gymdeithas fodern o ddarpariaeth bwyd i ddylunio cymdogaethau, drwy ddiwydiant, yr economi gylchol, ynni a chludiant trwy lens feirniadol yr ôl troed ecolegol a'r safonau a dangosyddion rhyngwladol atodol perthnasol.

Mae'r argymhellion yn cynnwys rheoli cadwyni cyflenwi ac effeithiau, penderfyniadau cynllunio, sut gellid ariannu symud at fyd o fewn terfynau, ac archwiliad dwfn o ymdrechion blaengar Llywodraeth Cymru. Mae'n gorffen gyda gweledigaeth o'r hyn y gallai dyfodol gwir gynaliadwy fod, ac yn apelio ar 'un blanedwyr' ymhob man i wynebu'r her.

Bydd y llyfr hwn o ddiddordeb mawr i weision sifil, llunwyr penderfyniadau a pholisïau ym maes llywodraethu, gweinyddwyr, aelodau bwrdd cwmnïau, myfyrwyr ac ymgyrchwyr.

Lawrlwythwch crynodeb PDF o'r cyflwyniad [2.2MB].

Cefnogaeth hyd yma

“Your work is great. Fascinating. David Thorpe’s book is packed with ideas and inspiration – a gifted storyteller drawing together the strands of a new and hopeful collective story.” – George Marshall, sylfaenydd Climate Outreach, awdur Don’t Even Think About It: Why our Brains are Wired to Ignore Climate Change.

“Ultimately, humanity needs to fit within what our planet can renew. Cities play a critical role. David Thorpe gifts us with countless examples of what cities already do and what is possible to support this needed transition.” – Mathis Wackernagel, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr, Global Footprint Network.

“An impressive survey of the options available to us.” – Yr Athro Herbert Girardet, cyd-sylfaenydd, World Futures Council

“Wales may have its own legislation to create a harmonious future for people and planet, but we still need help to navigate the global evidence and help us on that path. With this book, David has demonstrated that he can be that guide, helping us reach our own pathways at country, city or individual level on the basis of global science and evidence. Wherever you live, this book must be read and most importantly, acted upon.” – Jane Davidson, Cyfarwyddwr, INSPIRE Cymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

“An excellent integration of social, economic and environmental regeneration.” – Storm Cunningham, cyhoeddwr REVITALIZATION ac awdur The Restoration Economy.

“I am sure the book is going to be a success.” – Pedro B. Ortiz, cyn-dirprwy Faer Madrid, awdur The Art of Shaping the Metropolis, Uwch-ymgynghorydd ar Reoli Metropolitanaidd a Chynllunio ar gyfer Sefydliadau Llywodraethu Rhyngwladol.

“Impressive work. An indispensable guide to what people are already doing around the world to ensure a sustainable future for us all.” – Ian Crawley, Ymgynghorydd Technegol CLT ac Ymddiriedolwr Rhwydwaith Cenedlaethol CLT.

“David Thorpe is a fabulous writer who brings home on a very human level what the challenges of a warming climate really mean. His technical and evidence-based understanding, combined with his gift for simple language, makes this work a compelling read… It [contains] a cornucopia of solutions and proven alternatives that can inspire action. This book is a must read for anyone who wants to understand the mechanisms in play with our changing planet and how we can hope to influence its current trajectory.” – Tina Perinotto, Rheolwr Golygyddol a sylfaenydd, The Fifth Estate, Awstralia.

“A must-read for 2019. David continues his campaign to a saner way of life with this latest book.” – Mal Williams, Cyfarwyddwr Gweithredol Ymddiriedolaeth Rhyngwladol Zero Waste.

Penodau

Rhagair gan Herbert Girardet
Cyflwyniad: It’s time to end humanity’s war on nature

 1. Do the stories we tell influence the future we will live in?
 2. The ultimate problem: humanity’s limits to growth
 3. Ecological footprinting and other standards
 4. Choosing which standards to use
 5. Feeding cities while saving the planet
 6. Regenerative cities
 7. Zero carbon cities
 8. Transforming industry to become ‘one planet’
 9. Managing water in the age of change
 10. ‘One planet’ neighbourhoods
 11. Buildings in a ‘one planet’ city
 12. Mobility in a ‘one planet’ city
 13. How smart is a ‘smart city’?
 14. Financing the way to a ‘one planet’ future
 15. A menu of case studies
 16. Wales and one planet development
 17. Six steps to a one planet city
 18. One Day in a One Planet City – a short story