Share

Dilynwch yr wyddoniaeth a'r data. Rydym yn defnyddio hyn i gynnig ymgynghoriaeth a chyrsiau ar leihau ôl troed ecolegol.

Ar gyfer sefydliadau - cyrff cyhoeddus, preifat a chymunedol - rydym wedi datblygu'r Safon Un Blaned i gefnogi newid trefniadaethol a gosod targedau i roi ar waith nifer o'r datrysiadau profedig y gallwn eu cynnig o'n llyfrgell sy'n prysur ehangu.

Ar gyfer unigolion ac aelwydydd, rydym yn cyflwyno crynodeb o awgrymiadau. Darllenwch y blog neu lawrlwythwch y canllaw defnyddiol isod. Lawrlwytho PDF o “Reduce your ecological footprint” [Saesneg yn unig]).

 

How to reduce your ecological footprint illustrated article