Share

Mae'r Ganolfan Un Blaned yn cynnig cefnogaeth dechnegol a pholisi i gefnogi sefydliadau sy'n mabwysiadu'r Safon Un Blaned.

Caiff eich perfformiad ei asesu gan gwmni achredu profiadol ac annibynnol, fel nad ydym yn marcio ein gwaith cartref ein hunain!

Mae ein cefnogaeth yn cynnwys adeiladu gallu, ymgynghoriaeth, offer ac adnoddau megis:

100oedd o ddatrysiadau profedig ar gyfer nifer o heriau:One-Planet-Standard-Solutions-Handbook-cover

Dangosyddion a metrigau wedi'u teilwra i'ch anghenion unigol:One-Planet-Standard-Practice-guidance-cover

Offer ac adnoddau:One-Planet-Standard-Quick-Guide-cover

Arweiniad ynghylch sut mae'r Safon yn cydblethu â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru):Well-Being-of Future Generations Act-and-One-Planet-Standard-cover

Cysylltu â ni am fwy o wybodaeth ac i drefnu sgwrs.