Share

OPClogoNid ydym yr un peth â'r Cyngor Un Blaned, ond rydym yn cydweithio'n agos.

Mae'n gorff gwirfoddol annibynnol sy'n bodoli'n benodol i alluogi a hybu Datblygiadau Un Blaned yng nghefn gwlad agored Cymru, trwy ddarparu arweiniad a chefnogaeth.

Rydym ein dau yn gweithio gyda phawb â diddordeb yn Datblygiadau Un Blaned: yn ddatblygwyr, Awdurdodau Lleol, llunwyr polisïau, academyddion, perchnogion tir, a'r rhai sydd eisoes yn byw ar ac sy'n bwriadu byw ar y fath safleoedd.

Gwefan: www.oneplanetcouncil.org.uk

Tudalen Facebook