Share

Hyfforddiant a chefnogaeth ar-lein yn unig rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd. Darperir y rhain gan Mark Waghorn, pensaer a chyd-sylfaenydd y Cyngor Un Blaned. Holwch yma, gan nodi beth mae ei angen arnoch.

Gyda'r hyfforddiant ar-lein gall y myfyrwyr weithio yn eu pwysau drwy gyfres o fodiwlau sy'n dod â gweithgaredd yr un i'w cwblhau. Y canlyniad yw tystysgrif (os oes angen). Rydym hefyd yn cynnig:

  • Dinasoedd Un Blaned a'r fframwaith chwe cham gyda digon o astudiaethau achos wrth gynnal dynol ryw o fewn cyfyngiadau'r blaned
  • Datblygiadau Un Blaned: sut i leihau eich hôl troed ecolegol yn y cartref ac yn y gwaith
  • Pensaernïaeth solar goddefol a dylunio Passivhaus
  • Ynni Solar a Thechnoleg Solar
  • Rheoli Ynni mewn Adeiladau neu Ddiwydiant gan ddefnyddio ISO 50001 – Systemau Rheoli Ynni
  • Adnewyddu Cartrefi yn Gynaliadwy
  • Tanwyddau Cludiant Cynaliadwy
  • Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned.