Share

The One Planet Life coverMae The One Planet Life yn ganllaw i bawb sy'n ceisio bywyd lle nad ydym yn ymddwyn fel bod gennym fwy nag un blaned Ddaear. Mae hefyd yn cynrychioli maniffesto ar gyfer newid ymagwedd at ddefnyddio tir.

Gyda 438 tudalen gyda bron 400 o ddarluniadau llawn lliw, mae'n trafod popeth gydag astudiaethau achos a dolenni i adnoddau eraill.

Buy a copy using Paypal at 10% discount including postage and package.

Dyfyniadau o adolygiadau:

“This year’s must have book.” – Jane Davidson, former Environment Minister for Wales and Director of INSPIRE.

Makes the irrefutable case for ‘one planet living’” – Oliver Tickell, golygydd, The Ecologist.

“An excellent and immensely practical step by step guide” – George Marshall, awdur Don’t Even Think About It, Why Our Brains Are Not Wired To Ignore Climate Change.

“An encyclopaedia covering just about everything practical” – cylchgrawn The Land.

“There is much inspiration to be had from this comprehensive and beautifully illustrated book. David Thorpe is a master of lucid writing on one of the most important topics of our time.  I highly recommend this book to anybody who is interested in assuring that we leave a habitable planet to our children.” – Herbert Girardet, sylfaenydd The World Future Council.

“Measures such as the ecological footprint seek to assess the ‘planet’ consequences of our consumption activities. Practically what it means to live a ‘one-planet’ lifestyle is rarely considered in terms of the benefits and challenges, and this book is therefore a welcome reckoning.” – Yr Athro Max Munday, Cyfarwyddwr Uned Ymchwil i Economi Cymru, Ysgol Fusnes Caerdydd.

“Essential reading. It contains a wealth of detailed statistics and references to numerous reports and sources to back up the data, together with very practical hands-on advice.” – Chris Colley, o woodlands.co.uk.

Cynnwys

Mae'r llyfr hwn yn defnyddio'r enghraifft o bolisi blaengar Cymreig, Datblygiadau Un Blaned, ond hefyd astudiaethau achos BioRegional a rhai trefol eraill. Mae'n cynnwys:

  • sut i ganfod tir, ariannu a llunio cynllun rheoli.
  • gwybodaeth fanwl am: rheoli tir yn ecolegol, cyflenwad dŵr a'r drin, ynni adnewyddadwy, adeiladu cynaliadwy, cyflenwi eich bwyd eich hun a lleihau effaith carbon teithio.
  • 20 enghraifft ragorol o bob maint - o ficro-fusnesau i'r maestrefi.

Bydd y llyfr o ddiddordeb i unrhyw un sy'n ceisio canfod sut i fyw bywyd yn fwy cynaliadwy. Bydd hefyd yn ddarllen allweddol ar gyfer ymarferwyr amgylcheddol a llunwyr polisi sy'n awyddus i gefnogi mentrau effaith isel, ac i fyfyrwyr sy'n astudio agweddau ar gynllunio, daearyddiaeth, llywodraethu, cynaladwyedd ac ynni adnewyddadwy.

Amdan yr awdur

Mae David Thorpe yn awdur ac yn ymgynghorydd ar faterion cynaladwyedd. Roedd yn Ymgynghorydd Arbennig ar Sustainable Cities Collective, y brif wefan ar gyfer arweinwyr trefol yn fyd-eang. sylfaenydd ac aelod craidd y Cyngor Un Blaned; ac awdur nifer o lyfrau am gynaladwyedd, gan gynnwys: Energy Management in Buildings, Energy Management in Industry, Solar Technology a Adnewyddu Cartrefi yn Gynaliadwy, oll yng nghyfres The Earthscan Expert Guide. Cyn hynny roedd yn olygydd y newyddion ac yn awdur erthyglau barn i gylchgrawn Energy and Environmental Management y Deyrnas Unedig am 13 blynedd. Cyn hynny roedd yn gyfarwyddwr cyhoeddiadau yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen. Mae llawer o'i brofiad personol hefyd i'w cael yn y llyfr. Ewch i'w wefan..

Archebwch y llyfr yma.